Proefavond december 2008

4 december 2008

Bijna Sinterklaas, dus ging zelfs de aankondigingsmail al op rijm (klein beetje bewerkt):

Sint, en Piet,
ze komen niet
naar de kroeg,
maar hij vroeg:
Herken je de bieren met smaak
Dan is het raak.
Zoals elders in het land
geeft hij dan met gulle hand.
Hopelijk morgen allemaal paraat,
Om 19.30 uur in de Keizerstraat.
En ben je er jammergenoeg niet
dan toch ook de groeten van Sint en Piet.

En op de avond zelf was het, als vorig jaar december, proeven en raden geblazen. We kregen de volgende tekst uitgereikt (ook ietsje bewerkt):

BPA van december 2008
daar hebben we weer op gewacht.
Blindproeven, we gaan het weer proberen,
de blinddoek kunnen we negeren.

Waar is de keuze nu op gevallen?
Slobberbok of een Triple van Westmalle,
Leffe 9 graden

dat laat zich makkelijk raden.
Nelis van de Prael
dat bier kennen we allemaal.
Alfa bok of de Phoenixbok uit Amersfoort
daar hebben jullie toch allemaal van gehoord.
Avondrood en Hommelbier
je drinkt het met hemels Poperings plezier.
Barbâr onze bok met honing
Lijkt niet echt op Koninck.
Guldenberg, het bier uit de abdij
drink het en je wordt blij.
Alleen nog een Karmeliet,
Die smaak vergeet je niet.

Succes met alles en maak een keuze,
een ding is zeker: er is geen geuze.

Uiteindelijk bleek dat we de volgende 6 bieren voorgeschoteld hadden gekregen: Slobberbok, Phoenix bok, Hommelbier, Barbar, Guldenberg en Westmalle tripel. Het raden viel weer niet mee, de beste score was vier goed. Maar de stemming onder de 13 aanwezigen  in het zijzaaltje was weer opperbest .

Jan